Skoči na glavni sadržaj

Halal tržište

Halal tržište može se definirati kao ponuda proizvoda i usluga potrošačima koji razumiju i znaju što halal predstavlja. Razvoj suvremenoga halal tržišta iniciran je povećanom potražnjom halal hrane, u prvom redu mesa, zbog dolaska većega broja muslimana u zapadne nemuslimanske zemlje 1960-ih, pa su mnogi mesari i proizvođači hrane svoje proizvode prilagođivali zahtjevima halala. Budući da muslimani žive diljem svijeta, tako je i halal tržište globalno rasprostranjeno. 

Procjenjuje se da na svijetu živi oko 1,6 milijardi muslimana, a pretpostavka je da će ih do 2030. biti oko 2,2 milijarde. S obzirom na to da je 60% te populacije mlađe od 30 godina, predviđa se da će idućih deset godina potražnja za halal hranom sve više rasti. 
Prema istraživanju Međunarodnoga trgovačkog centra Halal Goes Global (2015) muslimani su najbrže rastuća skupina potrošača te svaki proizvođač koji ne razmišlja kako im ponuditi svoje proizvode, propušta veliku šansu. 

Iako su muslimani prva ciljana skupina, halal proizvode sve više konzumiraju i nemuslimani, jer je riječ o proizvodima koji su kvalitetni i dodatno kontrolirani. Primjerice, u Velikoj Britaniji udio je muslimanskoga stanovništva oko 3%, a potrošača halal mesa 20% od ukupnoga broja potrošača.49 Osim kroz hranu, halal tržište promatrat će se i kroza sektore farmacije, kozmetike i turizma.

 

Statistika
 

Grafikon 20*. Izvoz proizvoda nakon dobivanja halal certifikata(Istraživanje je provedeno među hrvatskim proizvođačima koji su nositelji halal certifikata, n= 27), 

Grafikon 20

 
 
Grafikon 21*. Utjecaj halal certifikata na dobit proizvođača (Istraživanje je provedeno među hrvatskim proizvođačima koji su nositelji halal certifikata, n= 27)

Grafikon 21

 
 
Grafikon 37*. Utjecaj halal certifikata na dobit (Istraživanje je provedeno među hrvatskim hotelima, restoranima, putničkim agencijama koji su nositelji halal certifikata, n=20)

Grafikon 37

 

*Dugonjić, Aldin, "Halal standard po mjeri čovjeka", Islamska zajednica u Hrvatskoj, Zagreb 2019. (Podaci prikupljeni temeljem ispitivanja iz rujna 2016. u kojem je sudjelovalo 27 halal certificiranih proizvođača i 16 halal certificiranih hotela, restorana i turističkih agencija u Hrvatskoj.)