Skoči na glavni sadržaj
PROCEDURA CERTIFICIRANJA

Kako do certifikata?

Da bi neka tvrtka dobila halal certifikat nužno je da svoju proizvodnju uskladi sa zahtjevima Halal standarda, a sam proces dobivanja certifikata utvrđen je procedurom certificiranja

 

1
Zahtjev za certificiranje

Tvrtka podnosi zahtjev za certificiranje i dostavlja Centru dokumentaciju kojom dokazuje da posluje u skladu sa zakonskom regulativom i da može zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete

2
Provjera dokumentacije

Centar provjerava dostavljenu dokumentaciju i šalje ponudu cijene te obavještava klijenta o budućim koracima

3
Potpisivanje ugovora

Nakon što klijent prihvati ponuđenu cijenu certificiranja slijedi potpisivanje ugovora između Centra i klijenta

 
4
Edukacija zaposlenika

Centar educira zaposlenike u tvrtci kako bi znali implementirati i održavati zahtjeve Halal norme

5
Certifikacijski audit 1.faza

Tvrtka priprema dokumentaciju u kojoj su opisane svi procesi proizvodnje i provjerene sve sirovine i materijali koji se koriste u proizvodnji halal proizvoda

6
Certifikacijski audit 2.faza

Centar provjerava da li je tvrtka ispunila zahtjeve za dobivanje halal certifikata

 
7
Komisija za dodjelu certifikata

Nakon provedenog audita sva dokumentacija dostavlja se Komisiji za dodjelu halal certifikata. Na temelju pregledane dokumentacije Komisija za dodjelu halal certifikata utvrđuje da li je audit proveden sukladno zahtjevima Halal standarda HRN BAS 1049:2010 i UAE.S 2055-1:2016.

8
Odluka o dodjeli certifikata

Konačnu odluku o izdavanju certifikata donosi Komisija za dodjelu halal certifikata koju imenuje Odbor za nepristranost. Odluka članova Komisije mora biti jednoglasna i donosi se na temelju procjene rezultata i zaključaka audita i ostalih relevantnih informacija. Certifikat se svečano uručuje klijentu na period od tri godine s tim da se svake godine obavlja redovni nadzorni audit uz mogućnost nenajavljenih audita također.