Skoči na glavni sadržaj

Dobro došli

 • LIFESTYLE
  Halal je globalni trend

  Halal tržište predstavlja sve bitniji tržišni segment i nije svedeno na geografsku, kulturnu ili vjersku dimenziju.
  Svjetsko halal tržište procjenjuje se na 2 trilijuna američkih dolara, a obuhvaća hranu, kozmetiku, financije, turizam...

 • HALAL TURIZAM
  Potencijal za rast i razvoj

  Halal turizam se svakim danom sve više razvija i zazuzima značajnije mjesto u sveukupnoj turističkoj industriji.
  Rast populacije koja konzumira halal proizvode i usluge, kao i njihova kupovna moć čine ovo tržište iznimno atraktivnim.
  Turistička industrija u mnogim svjetski poznatim destinacijama prilagođava svoje usluge zahtjevima halal tržišta.

Temeljne djelatnosti Centra

Certificiranje

Centar omogućuje proizvođačima i pružateljima usluga da certificiraju proizvodne procese i proizvode s mogućnošću plasiranja na tržište sa oznakom “halal”

Edukacija

Centar za certificiranje halal kvalitete provodi edukaciju zaposlenika za:

 • poduzeća koja ulaze u proces certificiranja,
 • tajne goste i auditore halal kvalitete,
 • ciljane skupine potrošača, 
 • zainteresirana poduzeća i pojedince koji žele dobiti informacije o potencijalima halal tržišta i razvoju halal industrije
Promocija

Centar radi promociju certificiranih proizvoda i proizvođača kroz medije, sredstva javnog oglašavanja, predstavljanje na halal sajmovima u Hrvatskoj i svijetu

Istraživanja

Centar za certificiranje halal kvalitete svojim dodatnim aktivnostima radi na podizanju kvalitete halal proizvoda i prepoznatljivosti na halal tržištu

PROCEDURA CERTIFICIRANJA

Kako do certifikata?

Da bi neka tvrtka dobila halal certifikat nužno je da svoju proizvodnju uskladi sa zahtjevima Halal standarda, a sam proces dobivanja certifikata utvrđen je procedurom certificiranja

 

1
Zahtjev za certificiranje

Tvrtka podnosi zahtjev za certificiranje i dostavlja Centru dokumentaciju kojom dokazuje da posluje u skladu sa zakonskom regulativom i da može zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete

2
Provjera dokumentacije

Centar provjerava dostavljenu dokumentaciju i šalje ponudu cijene te obavještava klijenta o budućim koracima

3
Potpisivanje ugovora

Nakon što klijent prihvati ponuđenu cijenu certificiranja slijedi potpisivanje ugovora između Centra i klijenta

 
4
Edukacija zaposlenika

Centar educira zaposlenike u tvrtci kako bi znali implementirati i održavati zahtjeve Halal norme

5
Certifikacijski audit 1.faza

Tvrtka priprema dokumentaciju u kojoj su opisane svi procesi proizvodnje i provjerene sve sirovine i materijali koji se koriste u proizvodnji halal proizvoda

6
Certifikacijski audit 2.faza

Centar provjerava da li je tvrtka ispunila zahtjeve za dobivanje halal certifikata

 
7
Komisija za dodjelu certifikata

Nakon provedenog audita sva dokumentacija dostavlja se Komisiji za dodjelu halal certifikata. Na temelju pregledane dokumentacije Komisija za dodjelu halal certifikata utvrđuje da li je audit proveden sukladno zahtjevima Halal standarda HRN BAS 1049:2010 i UAE.S 2055-1:2016.

8
Odluka o dodjeli certifikata

Konačnu odluku o izdavanju certifikata donosi Komisija za dodjelu halal certifikata koju imenuje Odbor za nepristranost. Odluka članova Komisije mora biti jednoglasna i donosi se na temelju procjene rezultata i zaključaka audita i ostalih relevantnih informacija. Certifikat se svečano uručuje klijentu na period od tri godine s tim da se svake godine obavlja redovni nadzorni audit uz mogućnost nenajavljenih audita također.

Zaštitni znak i korištenje

Svaka tvrtka koja se certificira prema zahtjevima halal norme ima pravo i obvezu korištenja zaštitnog znaka halal kvalitete čiju uporabu isključivo odobrava Centar.